Sánchez Valdeolla, Oscar Eduardo, Hospital Provincial Docente Clínico Quirúrgico “Manuel Ascunce Domenech”, Cuba